ĐĂNG KÝ THAM DỰ TIỀN HỘI NGHỊ & WORKSHOP HAIDEC 2024


{{calulator()}} VNĐ 
Thông tin cá nhân
Bạn muốn tham dự chương chình nào?
HT249.01: Viết lại câu chuyện - Điều trị nội nha lại
HT249.02: Hands-on - Kỹ thuật tường mô liên kết trong tái sinh mô quanh răng
HT309: Tối giản hóa trong nâng xoang
HT305: Tips lâm sàng cho Tăng thể tích mô cứng và mô mềm trong cấy ghép implant
HT249.03: Handson: "Bí mật cung 3D được bật mí"
Nhận chứng nhận CME
Ăn trưa  (free)  170.000
Tải lên bằng tốt nghiệp BS RHM hoặc chứng chỉ hành nghề*